• English

ČVOS buduje a udržuje formát národní specializace veterinárních lékařů zaměřujících se na ortopedii malých zvířat.

Vytváříme a hájíme systém standardů ošetření ortopedického pacienta ve veterinární medicíně.

ČVOS je organizace, jejímž cílem je poskytnout veterinárním lékařům lepší podmínky pro vzdělávání a profesní rozvoj na poli veterinární ortopedie malých zvířat.

Budujeme prostředí pro výměnu zkušeností našich členů navzájem a se stejně zaměřenými kolegy v zahraničí.

Svou činností zjednodušujeme orientaci mezi veterinárními lékaři (v oboru ortopedie malých zvířat) jak pro majitele zvířat, tak pro ostatní veterinární lékaře.

 V souladu s výše uvedenými principy přispíváme ke kvalitnější péči o pacienty s ortopedickými potížemi.

O nás

Co jsou naše hlavní vize a co ČVOS umožňuje…
Získejte více informací

Mapa

Najdi si svého ortopeda…
Mapa ortopedů

Certifikace

Co všechno musí splnit žadatel, aby získal Certifikát ČVOS?
Získejte více informací

Proč ortoped s certifikátem

Jaký je rozdíl mezi veterinárním lékařem honosícím se Certifikátem ČVOS a tím, kdo jej nemá?
Proč certifikace?

Zakládající členové

Kdo stojí za projektem ČVOS?

Partneři

O nás

Česká veterinární ortopedická společnost je organizace, jejímž cílem je poskytnout veterinárním lékařům lepší podmínky pro vzdělávání a osobní rozvoj na poli veterinární ortopedie.

Copyright © 2024 ČVOS - Všechna práva vyhrazena.

MVDr. Jan Beranek DipECVS CertCAAPR MRCVS

Jan Beránek ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1994. Do roku 1998 působil na stejné univerzitě jako asistent na katedře chirurgie a ortopedie. Po odchodu z VFU pracoval do roku 2010 jako chirurg na referenční klinice malých zvířat Jaggy Brno. Od prosince 2010 do září 2020 působil na referenční klinice Rutland House Referrals ve Velké Británii. Na konci roku 2020 se připojil k týmu chirurgů na referenční klinice Kentdale Referrals. Honza získal diplom Evropské koleje veterinárních chirurgů ECVS v roce 2018 a úspěšně se recertifikoval v roce 2023. V roce 2023 se stal vedoucím chirurgem rezidenčního programu ECVS na Kentdale Referrals. Je autorem dvou knih zaměřených na rentgenologii malých zvířat a desítky chirurgických publikací v českých a zahraničních časopisech. Pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních veterinárních kongresech. Honza úzce spolupracuje s českou fyzioterapeutickou asociací Asofyrez. Jeho práce je zaměřena na minimálně invazivní chirurgii, rutinně se věnuje ortopedii, neurochirurgii a onkologické chirurgii.

MVDr. Martin Daníček

Martin Daníček ukončil studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v roce 2010 a po ročním pobytu na Novém Zélandu nastoupil na VK Erika, kde byl zaměstnán do roku 2012. Od podzimu 2012 pracoval na klinice s nepřetržitým provozem VN AA-Vet, kde jsem se po seznámení se širším spektrem pacientů začal profilovat směrem k chirurgii a ortopedii. Díky podpoře zaměstnavatelů absolvoval kvalitní zahraniční semináře a stáž na referenční klinice Rutland House Referrals ve Velké Británii u Jana Beránka. Po absolvování AOVET Course si uvědomil, že chirurgie a zejména ortopedie je nesmírně zajímavým a širokým oborem, ve kterém se chce kontinuálně celoživotně vzdělávat a díky tomu co nejlépe pomáhat pacientům.

MVDr. František Luňák

František Luňák, ukončil studium na alma mater v Brně červeným diplomem v roce 1996. Poté nastoupil na Veterinární kliniku MVDr. Milana Snášila v Brně.  Koncem roku  1997  začal  jako společník ve Veterinární ordinaci v Uherského Hradišti,  od  roku 2003 pracuje  samostatně ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Profesně se považuje za veterinárního lékaře první linie, nicméně zvyšující se  reference kolegů a nárůst ortopedických pacientů mu umožnili více se zaměřit na chirurgickou a ortopedickou problematiku.  Byl jedním z prvních veterinárních lékařů, kteří v ČR provedli TPLO, svoji první samostatnou  TPLO provedl 13.3.2008, poté, co dojížděl se svými pacienty na Vídeňskou univerzitu. Díky zájmu kolegů se mu dostalo cti přednášet ortopedickou či vzdělávací problematiku na českých veterinárních akcích a vést několik workshopů zaměřených na  TPLO. Mnoho let vedl Chirurgickou sekci ČAVLMZ, vzdělávání a trénink chirurgů je  další oblastí jeho zájmu.

Mottem  jsou slova Mahátmy Gándhího: „Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“